Contemporary Canadian Artist
Toronto - Kyiv
Igor Sinitar
igorsin@inbox.com
647-783-7040 and or
416-236-1851

Сучасний Канадський художник Ігор Сінітар народився у Київі та працює у Торонті.